apericonsulting.se

Välkommen till

Aperi Consulting

Vi erbjuder


– Analys av internkontroll på ekonomifunktionen.
– Analys av risker i finansiella rapporteringen.
– Analys av systemstöd i affärssystem.
– Identifiering av moms- och skatterisker.
– Kartläggning, dokumentation och effektivisering av processer.
– Systemimplementering av ekonomi, löne- och hr-system.
– Interima resurser under projekt och rekryteringsfaser.
– Utbildning och kompetensutveckling.